سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما

برای ساخت این سینک ها از روش های گوناگون ساخت همچون خراطی و ساخت بوسیله ی سی ان سی استفاده شده است .سینک روشویی به مدت طولانی ای در همه ی خانه ها یک شکل بوده است و تغییر چندانی در شکل ظاهری آن اعمال نشده است. تنها در چند سال اخیر نمونه ی های مدرن و خلاقانه ای طراحی و ساخته شده اند.در این جا چند نمونه از سینک های چوبی آورده شده است تا شما بتوانید از دیدن آنها ایده بگیرید.

منبع .contemporist.com

سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما
سینک های چوبی زیبا برای سرویس بهداشتی خانه های شما