میز پاتختی را از کنار تخت و سرویس خواب حذف نکنید

میز پاتختی در اصطلاح به میزهای کوچک چهارپایه ای مانند گفته میشود که کنار تخت خواب ها قرار می گیرند و در مدل های ساده و فانتزی با جنس چوبی و شیشه ای به بازار عرضه می شوند. این میز با بعضی از سرویس خواب ها به صورت ست شده ارائه میشود و در بعضی مواقع باید آن را جدا خریداری کرد.

میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی
میز پاتختی