طراحی جالب خانه ای در برزیل

معماری: Tavares Duayer Arquitetura
موقعیت: برزیل
مساحت: ۱۲۴ مترمربع
سال: ۲۰۱۶
این خانه برزیلی در حین زیبایی و سادگی، از خلاقیت و رنگ بندی فوق العاده ای برخوردار است. طراحان به منظور افزایش فرهنگ محلی و با استفاده از معماری بومی، یک محیط گرم و پرنور را ایجاد کرده اند. آسایش حرارتی از عوامل تاثیر گذار در این پروژه بوده است به نحوی که هوای گرم و نامطلوب با هوای تازه تبادل پیدا می کنند.
استفاده از مبلمان های به رنگ خنثی در پس زمینه ای روشن سبب شده است تا آثار هنری موجود در این خانه به خوبی نمایش پیدا کنند و رنگ های زنده و طبیعی جلوه ای متفاوت به خانه ببخشند. در نمای ساختمان نیز از رنگ سفید استفاده شده است تا با نمای ساختمان های اطراف هماهنگ باشد و به منظور زیباسازی، رنگ های سرد همانند آبی و سبز، مطابق با سبک معماری بومی به کار برده شده اند.

منبع : آرل

طراحی خانه جالب در برزیل
طراحی خانه جالب در برزیل
طراحی خانه جالب در برزیل
طراحی خانه جالب در برزیل
طراحی خانه جالب در برزیل
طراحی خانه جالب در برزیل