مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب

معمولا ما اتاق خواب زیر شیروانی رو یا خالی میذاریم یا در بهترین شرایط اونجا رو تبدیل میکنیم به انباری..

یکی از ویژگی های قابل توجه سقف های شیب دار، امکان ایجاد پنجره های سرتاسری در شیب سقف و بهره گیری از نور طبیعی غیر مستقیم است به شکلی که دیدی مناسب و کم نظیر از آسمان را به ارمغان می آورد. در اتاق خواب زیر شیروانی به دلیل ارتفاع کم قسمتی از سقف معمولا تخت خواب در بخش کم ارتفاع تر قرار می گیرد، این ویژگی باعث حفظ فضای اتاق و تفکیک بخش های مختلف با استفاده از ارتفاع سقف می شود.

ما در عکس های زیر به شما نشان میدیم که با کمی سلیقه و چیدمان شیک و زیبا میتونید اتاق زیر شیروانی را به بهترین نقطه خانه (اتاق خواب) تبدیل کنید..

مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب
مدرن ترین چیدمان اتاق خواب زیر شیروانی و تبدیل آن به اتاق خواب