ششمین نمایشگاه مبلمان منزل هدکس , در بازار مبل ایران شماره ۳ محل دائمی نمایشگاه های برترین های ایران واقع در بازار مبل یافت آباد پس از ۹ روز کاری به کار خود خاتمه داد. در این نمایشگاه پنجاه برند برتر ایران گلچینی از بهترین محصولات خود را عرضه کردند.

 درینو از جمله حامیان این نمایشگاه بود. گزارش تصویری این دوره از نمایشگاه برترین های ایران را همین صفحه گذاشته شده است.